KONCERT I ORKESTRËS SIMFONIKE TË RTSH TË FTUAR SPECIALË, SOLISTË: PIERRE FOUCHENNERET – VIOLINË NICOLAS BONE - VIOLË

  • e hënë, 14 shkurt 2022
KONCERT I ORKESTRËS SIMFONIKE TË RTSH TË FTUAR SPECIALË, SOLISTË:  PIERRE FOUCHENNERET – VIOLINË  NICOLAS BONE - VIOLË
KONCERT I ORKESTRËS SIMFONIKE TË RTSH
TË FTUAR SPECIALË, SOLISTË:

PIERRE FOUCHENNERET – VIOLINË

NICOLAS BONE - VIOLË

 
NË PROGRAM:

1. W.A. MOZART – SIMFONIA KONCERTANTE PËR VIOLINË, VIOLË DHE ORKESTËR

2. R. SCHUMAN - KONCERT PËR VIOLINË

 
UDHËHEQËS ARTISTIK:

ARISTIDH PROSI

 

TË MËRKURËN, MË DATË 16 SHKURT, ORA 19:00
NË SALLËN ARTURBINA