Koncert simfornik me dirigjent Vittorio Parisi dhe solist, violinisti Arben Kadesha

  • 27/10/2020
Koncert simfornik me dirigjent Vittorio Parisi dhe solist, violinisti Arben Kadesha

Në datë 30 Janar 2020 u mbajt koncert në sallën Iliria me dirigjent Vittorio Parisi dhe solist, violinisti Arben Kadesha

U luajtën vepra nga Zadeja,Dvoƙák,Khachaturian