Koncert Simfonik me solist DEREK HAN - PIANO.

  • 27/10/2020
Koncert Simfonik me solist DEREK HAN - PIANO.
ORKESTRA SIMFONIKE E RTSH/ KONCERT
@orkestrasimfonikertsh solist DEREK HAN- PIANO. 🎹
Me program artistik nga:
• Richard Wagner: “Liebestod ” nga Opera -Tristani dhe Izolta.
• Edvard Grieg: Koncert për piano në la minor, Op.16.
• Johannes Brahms: Simfonia Nr.1, në do minor, Op.68